Digitalisering in het Onderwijs – Waardenwijzer

waardenwijzer-banner
waardenwijzer-banner

De Waardenwijzer

Digitalisering in het onderwijs. We zien het overal om ons heen. Of het nu het Versnellingsplan is, de Digitaliseringsimpuls Onderwijs of initiatieven per faculteit of instelling - het is niet meer weg te denken. SURF en Kennisnet bieden met de WaardenWijzer voor digitalisering in het onderwijs een opening tot het voeren van een dialoog over belangrijke waarden bij het verder digitaliseren. Voor ons als aanbieder van hele mooi digitaliseringsoplossingen in het beheren van het gehele curriculum van een onderwijsinstelling of studentfeedback ten behoeve van kwaliteitszorg, een mooie exercitie om de WaardenWijzer eens in de praktijk te gebruiken.

Digitalisering in het onderwijs. We zien het overal om ons heen. Of het nu het Versnellingsplan is, de Digitaliseringsimpuls Onderwijs of initiatieven per faculteit of instelling – het is niet meer weg te denken.

SURF en Kennisnet bieden met de Waardenwijzer voor digitalisering in het onderwijs een opening tot het voeren van een dialoog over belangrijke waarden bij het verder digitaliseren. Voor ons als aanbieder van hele mooi digitaliseringsoplossingen in het beheren van het gehele curriculum van een onderwijsinstelling of studentfeedback ten behoeve van kwaliteitszorg, een mooie exercitie om de WaardenWijzer eens in de praktijk te gebruiken.

Proef op de som

We hebben de proef op de som genomen en aan de hand van de de drie waarden van de Waardenwijzer (“rechtvaardigheid”, “autonomie” en “menselijkheid”) eens een vergrootglas over AscMe gelegd.

AscMe digitaliseert het ontwerp en beheer van het volledige curriculum van een instelling.

Rechtvaardigheid

Op het gebied van rechtvaardigheid zijn er een aantal raakvlakken.

  • Integriteit
    Het digitaliseren van het beheer (en ontwerp) van het curriculum van een instelling (of specifieke opleiding) draagt enorm bij aan de integriteit en betrouwbaarheid van data. Doordat data rondom het opleidingsaanbod gemodelleerd en goedgekeurd tot stand komt, is er volledige transparantie over het opleidingsaanbod en de voorwaarden die gelden bij het volgen van onderwijs.
  • Gelijkheid
    Omdat het hele curriculum op 1 plek beheert wordt, is het gemakkelijker om te toetsen of gelijke kansen en gelijke behandeling aan de voorkant (bij het ontwerp van een curriculum) goed ingeregeld is. Dit is geen digitaliseringsvraagstuk an sich, wel maakt het dat digitaliseren gemakkelijker inzichtelijk maakt of hier in voldoende mate over na is gedacht.
  • Toegankelijkheid
    Ook hier geldt dat een inclusieve benadering die reeds wordt toegepast, gemakkelijk gedigitaliseerd kan worden. En als dit (nog) niet het geval is, laat een gedigitaliseerd curriculum makkelijker zien waar er nog gaten zitten.

Menselijkheid

Waarden als zelfontplooiing, respect, sociale samenhang en betekenisvol contact zijn afgeleiden van een goed ontworpen curriculum. Hierin is het ontwerp van het curriculum zelf een belangrijk onderdeel, en zien we ook wel een uitdaging. Digitaliseren van een proces maakt dat het soms tot ‘invullen van tekstblokken’ en het ‘zetten van kruisjes op de juiste plek’ gereduceerd wordt. Voor ons als leverancier is dit wel een uitdaging, en eentje waar we bewust tegengas op geven. Onder andere door vooral te benadrukken dat het digitaliseren van het curriculum enkel een aanvulling (en geen vervanging) is van binnen de instelling met elkaar tot een goed gesprek te komen.

Autonomie

Digitaliseren van het curriculum maakt het transparant (zie ook rechtvaardigheid). En indien dat goed toegepast wordt, maakt het dat het bijdraagt aan onafhankelijkheid van onderwijs en vrijheid van onderwijs. En zeker in het licht van flexibilisering, maakt dat een goed ontworpen curriculum enorm bijdraagt aan de zelfbeschikking van een student doordat de keuzevrijheid enorm toeneemt.

Conclusie

Het digitaliseren van het ontwerp en beheer van het curriculum op een instelling kan heel goed hand in hand met belangrijke waarden als autonomie, rechtvaardigheid en menselijkheid gaan. Tegelijkertijd kan de menselijkheid ondergesneeuwd raken als daar onvoldoende aandacht is bij een implementatie. Voor ons is dit een bevestiging dat elke digitaliseringsslag dan ook echt mensenwerk en maatwerk blijft.

Meer weten over de uitdagingen van digitalisering in het onderwijslandschap? Download nu onze gratis whitepaper over flexibilisering en standaardisatie op hogescholen en universiteiten!

Gerelateerd nieuws

TimeEdit, toonaangevende leverancier van software voor Planning…
Vorsen helpt je met Registratie Instellingen en Onderwijs (RIO)

Hoi!

Deze website maakt
gebruik van cookies
Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en voor marketingdoeleinden.